Termeni si Conditii de Utilizare REas.ro

REAS Asigurari

Prin “REAS Asigurari ” intelegem numele commercial al  companiei REAS&NAN INSURANCE SRL , inregistrata  cu sediul in Timisoara str Dunarea Nr 28 ,Timis ,Romania

Prin utilizarea acestui „website”  sunteți de acord să respectați  „Termeni și Condiții” de utilizare stabilite prin acesti „Termeni si Conditii”

Vi se permite să utilizați acest „website” și materialul conținut , strict cum se prevede in acesti „Termeni si Conditii”

Va rugăm să rețineți că acest „website”  este destinat  utilizării numai de către rezidentii din Romania deoarece obtinerea  contractelor de asigurare pe teritoriul Romaniei intra sub incidenta legilor si reglementarilor statului Roman .

Acest „website”  nu este destinat  rezidenților  din alte țări, deoarece legislația din alte tari poate cuprinde reglementari care nu se pot aplica in tara noastra .

 

Termeni

 

“Website” inseamna  website-ul www.reas.ro ce constituie  proprietatea “REAS Asigurari “

“Materiale” inseamna tot continutul acestui website , inclusiv, dar fără a se limita la text, grafică, logo-uri, link-uri, codul software si baze de date .

„Asigurator”  Societate de asigurări autorizată să funcţioneze în conformitate cu Legea Nr 237/2015

 

“Beneficiar”  – persoană fizică sau juridică asigurată sau desemnată de contractant sau “Beneficiar” care primeşte indemnizaţia sau beneficiile prevăzute în contractul de asigurare.

 

“Polita de Asigurare “ sau “Asigurare “ se intelege documentul emis de catre  “Asigurator “  care confirma incheierea unui contract de asigurare .

 

“Prima de Asigurare “ sau “Pretul Asigurarii “ este suma pe care “Beneficiarul “ o plateste catre “Asigurator” pentru asumarea riscului

 

Prin “Cerere de cotatie “ sau “Cerere de asigurare”  se intelege  completarea de catre persoanele fizice sau juridice a unui formular cu datele necesare  aprecierii sau evaluarii  de catre “Asigurator”  a riscurilor asociate unei polite de asigurare, aceasta stand la baza calculului primei de asigurare .

 

“Contract de Asigurare “- actul juridic care reglementeaza raporturile juridice dintre partile  contractante acesta poate cuprinde urmatoarele :

  • “Cererea de Asigurare” sau “Cerere de cotatie” prin formularul completat
  • “Polita de Asigurare “
  • Conditiile contractuale si eventualele cauze suplimentare atasate

Prin acest “Contract de Asigurare” ,”Beneficiarul” se obliga sa plateasca o suma catre “Asigurator” iar acesta se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca catre  “Beneficiar” sau tertei parti pagubite suma asigurata denumita indemnizatie sau despagubirea rezultata din contractul de asigurare conform limitelor si termenelor convenite .

 

Conditii de utilizare

  1. Limitarea raspunderii

(a) „REAS Asigurari  „nu inlesneste  și nimic din acești „Termeni și Conditii” nu invoca sau forteaza  răspunderea  „REAS Asigurari” pentru deces sau vătămare corporală care rezultă din neglijența, frauda, sau orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin legislația aplicabilă.

 (b) Sub rezerva clauzei (a) de mai sus, în nici un caz „REAS Asigurari” nu va fi răspunzătoare fie pentru incalcarea unui contract ,Agrement sau „Polita de Asigurare”  dintre „Asigurator „ si  „Beneficiar” ori titularul  politei de asigurare  sau  contractului de asigurare , fie din neglijență sau din orice alt motiv, pentru orice pierdere de profit, daune exemplare sau speciale, pierderi de vânzări, pierderi de venituri, pierderea fondului comercial, pierderea oricărui software sau date, pierderea chilipirului, pierderea oportunității, pierderea utilizării echipamentelor informatice , software sau date,  pierderea timpului alocat unei actiuni  la propriu ,sau pentru orice pierdere indirectă, pe cale de consecință sau specială, de orice fel care rezultă.

(c) Sub rezerva clauzei (a) de mai sus, „ REAS Asigurari” nu este răspunzătoare pentru nicio acțiune pe care o puteți lua ca urmare ,sau bazându-vă pe orice informații furnizate pe  acest „website”

 

Sunteti de acord că obținerea oricărei  cotatii de   prin intermediul acestui „website”  se realizează pe propriul risc și sub rezerva clauzelor :

 

(a) din această secțiune, că  „ REAS Asigurari” nu are nicio răspundere față de dvs.

(d) „REAS Asigurari”  nu ofera garantie ,si  nu este implicata intr-un „Contract de Asigurare „  intervenit intre „Beneficiar” si „Asigurator” acestora le revine dreptul  de a-si semna si respecta intru totul continutul  contractului si reglementarilor convenite si agreate de ambele parti ca si „Asigurator” sau „Beneficiar”

 

 

Prețurile și detaliile serviciilor ,totodată   ofertele si cotatiile  de pret  postate online aici, sau furnizate de catre alte terte parti prin acest „website” pot fi modificate fără notificare prealabilă. Toate serviciile  si cotatiile de pret obtinute prin acest „website” raman sub incidenta contractului semnat cu terte parti ,daca acesta a intervenit dupa cotatie  ,iar REAS Asigurari nu se face parte sau implica in semnarea unui astfel de contract .

2) Link-uri externe

REAS Asigurari prin acest „website” poate include link-uri externe pentru a va facilita comunicatia de orice tip ,ofertele si platile online la aceptarea  anumitor  servicii  la care v-ati exprimat acordul de „cerere de cotatie”  sau respectiv plata unui anumit serviciu sau  „contract de asigurare” .

 

REAS Asigurari  nu este responsabila pentru conținutul gasit pe aceste pagini directionate sau redirectionate  de catre aceste link-uri și pagini sau pentru nimic furnizate de către acestea.

 

3) Proprietate intelectuala

 

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra oricărui material (inclusiv text, video, fotografii și alte imagini și sunete, mărci comerciale și logo-uri) conținute în acest website  sunt deținute de REAS Asigurari  sau de licențiatorii săi.

Este strict interzisa copierea, reproducerea, reinterpretarea ,modificarea , partajarea, descarcarea   materialelor folosite in acest „website” sau marcilor  inregistrate  sau neinregistrate  folosite in acest „website” orice nerespectare a acestor „Termeni si Conditii” atrage dupa sine incalcarea drepturilor de autor ce intra sub incidenta legilor in vigoare .

 

 

4) Virusi

REAS Asigurari nu își asumă nicio responsabilitate sau  răspundere pentru orice deteriorare a hardware-ului sau software-ului dvs care vă este cauzată prin descărcarea de materiale de pe acest „website”. Trebuie să vă asigurați ca acest computer folosit de dvs la accesarea acestui „website” ,are toate update-urile  si antivirusul adecvat pentru a vă proteja de virușii din  mediul online .

 

La discretia noastra vom determina  dacă exista  sau a existat o încălcare a acestor „Termeni si Conditii” folosind acest „website” . Dacă a avut loc o încălcare a acestei politici, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a ne asigura ca suntem si ramanem in temeiul legal prin respectarea legilor si reglementarilor  din Romania

 

2021-REAS Asigurari- toate drepturile rezervate